Udlejning Lys & Lyd

Se under menuerne for opdeling af Lys & Lyd udlejning,
og læs udlejnings betingelserne her !

Alle priser er inkl. moms og leje i 1 Døgn.
Husk: Ved leje at medbringe billedlegitimation + Betaling ved afhentning.
Lejer er selv forpligtet til at kontrollere at det lejede udstyr er fuldt funktionsdygtigt, samt at der ikke er mangler i henhold til det lejede udstyr, før det afhentes fra

KDdisco's lager.

Alt udstyr er KDdisco's ejendom og kan derfor ikke sælges, pantsættes eller lignende. Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udtages af Danmark uden KDdisco's skriftlige tilladelse. Lejer er 100 procent økonomisk ansvarlig overfor KDdisco og evt. 3. person i tilfælde af defekte, manglende eller for sent afleverede anlæg.

Hvis lejer afleverer det lejede udstyr for sent vil der blive opkrævet et ekstra lejegebyr, svarende til 50 % af normal dagsleje pris. Lejer er forpligtet til at have en dækkende forsikring af det lejede udstyr og skal på forlangende kunne forevise denne.

Ved udlejning af Laser udstyr, er det kundens ansvar at Sikkerhed og lovens betingelser bliver overholdt, Bla. Politi tilladelse ved offentlig brug, og kan ikke stilles til ansvar for skader på mennesker, dyr eller bygninger ved brug af laser.

KDdisco er ikke ansvarlig overfor lejer på nogen måde, og har intet ansvar i tilfælde af f.eks. ildebrand eller lignende hvis det lejede udstyr er årsag til dette. Dette gælder også evt. tab for lejer i sådanne tilfælde.
Lejer forpligter sig til at betale samtlige omkostninger inkl. advokater, retsgebyrer og lignende 100 procent, både for KDdisco og lejer, ved tilfælde af defekt eller manglende udstyr.

 

KDdisco har ret til at opkræve et gebyr på 20 kr. pr. kabel, hvis lejer ikke har sørget for at samtlige kabler er korrekt oprullet, samt et gebyr hvis det lejede udstyr ikke er blevet rengjort før aflevering, herunder fjernelse af limrester, tape, øl, stearin og lignende.

For at kunne leje udstyr af KDdisco, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Gyldigt kørekort , pas eller andet billede ID.
  • Sygesikring med korrekt adresse.
  • Vi skal kunne finde dig på oplysningen eller på Internettet.
  • Du må ikke være registreret i RKI.
  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Ved bestilling af anlæg skal vi have oplyst navn, adresse og tlf.nr. samt tilsvarende oplysninger om personen der skal afhente udstyret.

Ring 40703827for aftale.
KDDisco har lager i 3650 Ølstykke
.